artikel

Ännu en sorglig historia.

Jag har i ett tidigare debattinlägg skrivit om Centerpartiets valfläsk inför kommunalvalet 2002 och jämfört partiets kommunala handlingsprogram med dess praktiska politik. Det var en sorglig historia, fylld av brutna löften. Även Folkpartiet i Enköping presenterade inför valet 2002 ett program, som jag har läst igenom och har några reflektioner på.
Folkpartiet ingår i den politiska majoritet som styr Enköpings kommun. Ett av de beslut som Folkpartiet medverkat till är att införa avgifter för pensionärer på stadsbussarna. I partiets kommunala handlingsprogram påstås att partiet vill ”att alla ålderspensionärer i hela kommunen avgiftsfritt får åka buss”. Istället för att se till att bussar avgiftsbefrias för pensionärer i hela kommunen medverkar alltså Folkpartiet till att avgifter för pensionärer införs på bussar i Enköpings tätort.

I samma program skriver Folkpartiet att de vill ”att Enöglaskolans särskola finns kvar och utvecklas”. Vi har alltför tydligt sett att Folkpartiet agerar i precis motsatt riktning, genom flytten av särskolan från Enöglaskolan. Lena Falk (fp) är ordförande i Styrelsen för Förskola och Grundskola (SFG) och är därför i högsta grad ansvarig för de beslut som tagits.

I kapitlet ”Familj – Barn – Ungdom” bjuds på fler överraskningar. Man påstår att man arbetar för ”att fritidsgårdar för barn mellan 12 och 15 år finns i alla bostadsområden” och ”att ett ungdomsråd inrättas”. Jag är själv ersättare i Fritidsnämnden, och några extrapengar för satsningar på fritidsgårdar har vi inte sett, inte heller något initiativ till kommunalt ungdomsråd.

Det här är ett axplock av de löften som Folkpartiet gav inför kommunalvalet 2002. I likhet med Centerpartiet säger Folkpartiet en sak och gör det precis motsatta. Det visar på ett förakt för alla de människor som försöker bilda sig en uppfattning om vad partierna står för och sedan lägger sin röst.

Magnus Ahlkvist (v)
Ordförande för Vänsterpartiet i Enköping

Kopiera länk