artikel

Vilka gynnas av Enköpings Hyresbostäder?

Under de senaste åren har Enköpings Hyresbostäder (EHB) genomfört en rad märkliga affärer. 2001 ansåg den borgerliga politiska majoriteten i Enköping att EHB var ett hot mot konkurrensen på bostadsmarknaden och beslutade att sälja 1/3 av fastighetsbeståndet till privata fastighetsbolag. EHB erbjöd Treudden Fastigheter att köpa Fjärdhundragatan 47 samt fastigheter i Fjärdhundra och på Västerviksgatan för sammanlagt 45 miljoner kronor. Treudden hade dock så svag ekonomi att bolaget bara kunde betala 31 miljoner kronor. Resterande belopp, 14 (17 ?) miljoner kronor, lånade EHB till köparen.

När köpesumman trots det inte kunde betalas i tid gick köpet tillbaka och ett Treudden närstående bolag, Index Estate, köpte fastigheterna. Index Estate löste Treuddens lånerevers till EHB samtidigt som de köpte Treuddens samtliga fastigheter i Enköping och ytterligare fastigheter av EHB till ett värde av 84 miljoner kronor. Sammanlagt köpte Index Estate fastigheter för ca 140 miljoner kronor och blev därmed en av Enköpings största hyresvärdar med över 600 lägenheter. Index Estate äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Mälardalen, med fokus på Stor-Stockholm, Enköping och Norrtälje.


EHBs fastighetsaffärer med först Treudden och sedan Index Estate ifrågasattes av många i Enköping, bland annat av den politiska oppositionen (s, v och mp). Debatten hade flera infallsvinklar. En var huruvida EHB överhuvudtaget ska sälja fastigheter. En annan var om köparna är lämpliga ägare. Bland annat ifrågasattes långsiktigheten i deras engagemang på enköpingsmarknaden.


Index Estate framställdes som den räddande ängeln, men faktum är att bolaget fick ett mycket fördelaktigt pris på EHBs fastigheter, så bra pris att det var affärsmässigt att redan efter två år sälja fastigheterna vidare. I februari 2003 såldes fastigheterna på Västerviksgatan och Fjärdhundragatan till Solporten Fastighets AB, ett fastighetsbolag som äger ett 20-tal fastigheter i Solna, Sundbyberg, Stockholm och numera även Enköping. Även fastigheterna i Fjärdhundra såldes vidare till ett fastighetsbolag i Solna.


På vilket sätt affärerna skulle gynna hyresgästerna i Enköping kunde politikerna i den borgerliga majoriteten inte tala om, annat än att, som Fredrik Ahlstedt (m) uttryckte det, ”konkurrens är bra”. Ännu har EHBs hyresgäster inte sett nyttan med försäljningen, till exempel i form av lägre hyror eller av välbehövliga nybyggda hyreslägenheter. I stället har EHB föreslagit rejäla hyreshöjningar. Höjningar som hade kunnat undvikas om den borgerliga majoriteten inte drivit EHB in i de äventyrliga och, som det visat sig, ”dåliga” fastighetsaffärerna. Vår slutsats blir därför att EHB sålt delar av vårt gemensamt ägda fastighetsbestånd till underpriser för att gynna privata fastighetsbolag i stället för sina egna hyresgäster.


Just nu byggs det som aldrig förr i Enköping, bland annat av Index och PEAB, två företag som kommunen och EHB gjort ”dåliga” affärer med. Men som vanligt byggs det inte för vem som helst. Det är den som har störst plånbok som kan köpa bostadsrätterna som byggs på bland annat Weelu-tomten. EHB vill inte vara sämre än de privata aktörerna och har därför börjat bygga lyxiga radhus – bostadsrätter – på Solgården med en standard som EHBs hyresrätter inte kommer i närheten av. Snurrigt, eller hur?


I vår värld är det inte en kommunal angelägenhet att producera bostadsrätter – det klarar de privata bostadsföretagen alldeles utmärkt – utan EHB och allmännyttan ska vara kommunens garant för att alla har tillgång till en bostad till rimlig kostnad. Vänsterpartiet protesterar mot att EHBs hyresgäster tvingas se sina hyresrätter förvandlas till spekulativa handelsvaror.

Kopiera länk